1. mozart 'ın eserlerinin kronolojik sıralanması için oluşturulmuş bir dizindir.

    her esere bir sıra numarası verilmesiyle eserlerin tanımlanması ve isimlendirilmesi daha basit olmuştur.