1. eski türkçe'de hafifmeşrep kadın demektir.süslü kadın anlamına da gelmektedir. günümüzde kokona veya kokoş olarak kullanılmaktadır.