1. 1929 ekonomik buhranında, lenin'in "nep" politikasından ötürü kırlarda burjuva çiftçiler bulunuyordu. sscb'de buhrandan etkilenen ülkeler arasındaydı.

    stalin, kırlardaki burjuvayı mülksüzleştirerek kolhozları kurdu. bunun sonucunda sanayide ve tarımda büyük bir sıçrama yaşandı. kırlar ve kentler arasındaki uçurum kalktı.

    stalin'in sosyalist kuruluş sürecinde yapmış olduğu ekonomik devrimdir, diyebiliriz.