1. bazı tek hücreli canlılarda görülen genetik çeşitliliği arttırıcı olaydır. genetik yapıları farklı aynı tür iki tek hücreli canlı arasında kurulan sitoplazmik köprü ile gen alışverişinin sağlanmasıdır.
    bakterilerde konjugasyon plazmit aktarımı esasına dayanır. f+ bakteri (plazmit taşıyan bakteri) diğer bakteriye plazmit dna'sının bir zincirini aktarır. sonra iki bakteri de sahip oldukları tek zincir plazmidi eşlerler. böylece önceden plazmide sahip olmayan f- bakteri plazmidin sağlayabileceği avantajdan yararlanabilecek duruma gelmiştir.
    plazmit ise normalde hücrenin yaşamak için ihtiyaç duymadığı ancak zor koşullarda yararı dokunabilecek genlerden oluşan küçük bir dna molekülüdür.