1. geleneksel, tarihsel eserlerin ve daha çok taşınabilir kültürel varlıkların olduğunca az müdahale uygulanarak olduğu gibi korumak, sergilemek ve depolanmasını sağlamaktır.

    konservasyon ve kültür varlığı kavramları ile konservatörün görev ve yükümlükleri e.c.c.o.(european confederation of conservator-restoreres’ organizations) tarafından belirlenmiştir.

    taş, ahşap, tuğla, seramik vb. her türlü kültür varlığı için çeşitli yöntemler geliştirilmiştir. hepsi ayrı özen ve dikkat ile konservasyon yapılmalıdır.

    türkiye'de kültür bakanlığı istanbul restorasyon ve konservasyon laboratuvarı ve ankara'daki laboratuvar bu konuda özenle çalışmaktadırlar. özellikle bu laboratuvarlarda çalışmakta olan uğur genç önemli çalışmalar yürütmektedir.

    bu bölüm üniversitelerimizde pek bulunamamakla birlikte pek de tanınmamaktadır.istanbul, gazi, batman ve ankara üniversitesi'nde hali hazırda bulanan bu bölüm önümüzdeki sene yıldız teknik üniversitesi'nde de açılması düşünülmektedir.