1. dış ticarette bir malın sahipliğini belirten yük belgesidir.

    ödeme teyidine istinaden ihracatçı taraf bu belgeyi nakliyecisine düzenleterek ithalatçı firmaya gönderir. ithalatçı firma gümrükten yükünü çekebilmesi için ıslak imzalı ve kaşeli konşimento ibraz etmek zorundadır.

    konşimento, kıymetli evrak statüsünde olduğundan bu evrağın kaybolması durumunda ödemenin organize edildiği bankalara ve nakliyeciye taahhütname imzalatarak yenisi basılabilir. konşimento yükün sahipliği belgesi olduğundan ve kaybolması durumunda yüksek ticari risk oluşur, dolayısıyla ikinci set konşimentonun basılması yoğun bir bürokrasi trafiğini de başlatır.

    iki çeşit konşimento cinsi vardır; 1) orjinal 2) telex release
    orijinal konşimento olan evraklarda yükün gümrükten çekilebilmesi için ıslak imzalı ve kaşeli konşimento gerekirken, telex release konşimentolarda ödeme teyidine istinaden ihracatçı firma konşimetoya ihtiyaç olmadığını nakliyecisine bildirir ve nakliyeci firma ithalatçıya gümrükte yükü çekilebilmesi için ordino düzenler.