1. matematikte, sadece ispatlanabilir önermelerin doğru olabileceğini savunan ekol.

    bu ekolü benimseyenlere göre matematikte metafiziksel hiçbir şey yoktur. her şey tamamen mantık ve çıkarımlar üzerine kuruludur. bu sebeple de eğer bir şey doğruysa mutlaka bir ispatı vardır. ayrıca matematik tamamen zihnin ürünüdür.