1. ekonomide ki ceteris paribusa benzer. araştırılan faktör değiştilir, diğer faktörler sabit tutularak yapılır. bilimsel çalışma yöntemlerinden biridir.