1. ulusların düzenli ordularla doğrudan savaştıkları savaş türüdür.

    konvansiyonel olmayan savaşlar ise kitle imha silahı,terörizm, gerilla gibi unsurları barındıran savaşlardır.

    edit: savaş ile fethi karıştıran kişilerin tek gerçek savaş olarak niteledikleri savaş türü.

    terör kalp hastalığından az öldürür ama bir birliği dağıtabilir, kitleleri korkutanilir. kitle imha silahı bir ülkeyi savaştan çekebilir. gerillalar ise bir işgali geciktirebilir. bunların hepsi birer silahtır ve artık savaş sahaları tüm sosyal alanlardır.

    doğru düzenli ordu belki gerekli ama düzenli ordusu olan her güç de silahı olsun veya olmasın kazanır anlamına gelmiyor. tehdit çatışmanın kendisinden daha yararlıdır her zaman. ceylanları koruyan kangallardan kaplanların kaçması kazanamayacaklarından değildir.

    öte yandan konvansiyonel savaşın global ticaret ağına dayalı bir dünyada yeri sağlam değildir. atom bombası dururken bir dünya savaşı çok zordur. günümüz ülkeleri artık kamuoyları üzerinden kontrol edilmekte ve bu kamuoyu üzerinden savaşmaktadır.