1. benzer düşüncedeki insanların birbirlerini gazlaması, yıkayıp yağlaması anlamına gelen söz.