1. âşık

  "düşman geldi tabur tabur dizildi
  alnımıza kara yazı yazıldı
  tüfek icat oldu mertlik bozuldu

  eğri kılıç kında paslanmalıdır
  çıkıp şu dağlara yaslanmalıdır
  ok gıcırtısından kalkan sesinden
  dağlar seda verip seslenmelidir

  köroğlu düşer mi yine şanından
  ayırır çoğunu er meydanından"

  "dünyanın bozulduğunu buradan anlayacaksın, insanın kötüsü beylik sürer, cevherin iyisi çöplükte sürünür."

  "bey kısmı bilmediği işi erbabına bırakmıyorsa, ahmaklığı yedi diyara türkü olurmuş.” (bkz: köroğlu - atıf yılmaz)
 2. gözlerine mil çekilen babasının intikamını almak, halkı ezen ve sömüren beyleri cezalandırmak, zenginlerden alıp fakirlere dağıtmak için dağa çıkıp yandaşlarıyla beraber çamlıbel' de yaşadığı söylenmektedir. genellikle 8 - 11 heceli olan şiirlerine coşkun ve yiğit kişiliği yansır. halkın yaşamını en yalın şekilde anlatan, önemli halk şairlerindendir.