1. doğum yılı ve ölüm yılı hakkında şüpheler bulunsa da 802 ve 897 yılları arasında yaşadığı düşünülür. japonya'da, haşmetli heian devrinde saray ressamı idi. o zamanlar japon aristokrasisine mensup her bireyin çin'e duyduğu hayranlık, onda da bulunuyordu. tang çin'indeki üslupları desteklemekte, böylelikle japon resmine yeni bir hava getirmeyi arzulamaktaydı. eserlerinin büyük bir kısmı on yedinci yüzyılda, bir yangın esnasında yok oldu.