1. evreni coğrafi olarak inceleyen bilimin bir dalıdır. belli bir noktaya kadar tartışmaya kapalı veriler elde edilse de belli olan o noktadan sonra yürütülen fikirler teoriden ibarettir.

    kozmolojik coğrafya evrenin coğrafi olarak bir sonu olduğunu kabul eder. başka bir teoriye göre (paralel evrenler teorisi) evren, sınırında başka bir evren ile komşudur. yani big bang sadece bizim evrenimiz için oluşmamış, birden fazla big bang fenomenleri meydana gelerek aynı anda farklı noktalarda farklı evrenleri oluşturmuştur. hali hazırda her bir evrenin sınırı olmakla beraber patlamanın blast etkisiyle evrenler genişlemiş/genişlemekte hatta iç içe geçmiş/geçmekte dahi olabilirler.

    geriye dönük araştırmalara göre evrenimizin yaşı 13 milyar yıldır. diğer bir deyişle big bang(*:büyük patlama) 13 milyar yıl önce meydana gelmiştir. ancak bu insanlığın ve sahip olduğu teknolojinin tespit edebildiği bir zaman ve mesafedir. zira evrenden maksimum 13 milyar yıl önce oluşan ışık tespit edilebilmiştir. fakat evrenin halen genişlediği kabul edilecek olursa tespit edilemeyen mesafeler de olmalıdır. bu teoriye göre evrenin henüz görülemeyen dolayısıyla da bilinmeyen noktaları olmalıdır. bu konuda nitelikli ve nicelikli bilinmeyenler oldukça fazladır.