1. kadın krala veya kralın karısına verilen isim.

    dilimize sırpça'dan girmiş bir kelime.

    kökeni kral kelimesinin sırpça'daki dişil hali olan "kralitsa"dır.

    ilginç bir şekilde bu grameri alıp "tanrıça" diye bir kelime üretmişiz. bildiğiniz sırpça'dan gramer ithal etmişiz.