1. adı immanuel kant'la anılmasına rağmen aslında uzun yıllar öncesinde platon'un timaios adlı eserinde, ismi kritikos olarak geçen bir karakter, evren, varlık, varoluş, akılcılık gibi konularda eleştirel açıdan bakarak salt bilgiyi kavramaya çalışmıştır.