1. freud (1930) bu duruma benzer olarak "küçük farlılıkların narsisizminden" bahsetmektedir. birbiri ile en çok savaşan grupların, birbirlerine en çok benzeyenler olduğunu belirtmektedir. bir grup kendisine benzeyen başka bir grupla karşılaştığında küçük farklılıkların narsisizmini aktiflemektedir. benzerlik arttıkça geniş grup üyeleri küçük farklılıkları ile abartılı ve takıntılı bir biçimde uğraşarak, kendisini öteki olarak görülen gruptan ayırır ve kimlik sürekliliğini sürdür. bu süreç bireysel düzeyde, ergenlik dönemindeki bireylerin kimliğini, anne ve babasından ayırma çabasına benzetilebilir.
    ilhan, r., & cevik, a. (2013). onyargilarin psikolojisi: psikodinamik bir gozden gecirme. nesne psikoloji dergisi, 1(1), 49–64
  2. grayson perrynin de küçük farkların kibri diye bir sergisi vardı tam da freudun bu düşüncesini bir dizi yapıtta aktarıyormuş meğerse, tabii ben bu başlığın freuddan geldiğini bilmiyordum