1. 10 eylül 1509 tarihinde istanbul'da gerçekleşen deprem.

  oktay rifat'ın pek bilinmeyen çok güzel bir şiirine konu olmuştur aynı zamanda.

  hakkında oldukça başarılı bir inceleme için hilmi yavuz'un okuma biçimleri kitabına bakılabilir. 

  ***
  1509 depremi

  bir zaman vardı ki zamanlar içinde, 
  kanatları turuncu bir kuşa benzer, 
  üsküdar’ı seyrederdim sarsıldı yer, 
  devrildi penceremden kanlar içinde. 

  yandı gülüm üç yüz atlı vezir kulum 
  mustafa’nın konağında, cumba, revak, 
  düştü nakış, indi pul pul altın varak, 
  taş taşa dargın, yıkıldı istanbul’um.

  ve dev suretler göründü, matta, lukas, 
  yohanna ve melekler, dökülmüş bizans 
  duvarlarında, çifte kartal ve incil, 

  baktılar mavimsi göklerinden bencil, 
  baktılar haçlarla korkunç, titreyerek, 
  çaresiz kullarıma, yalnız ve ürkek.

  oktay rifat
  ***