1. âşık

    "kâh çıkarım gökyüzüne, seyrederim alemi, kâh inerim yeryüzüne, seyreder alem beni"

    "zerrece tamahım yoktur şu dünyanın varına.... zalimin talim ettiği yola minnet eylemem...."