1. tüketim kültürünün alt kategorilerinden biri olmakla beraber diğer tüketim biçimlerinden farklı olarak nesne yerine bilgi tüketilir. her güne bir kitap, birkaç film sığdırılmaya çalışılır, nice sanat etiketli entelektüel bilgi içeren alanları sömürülür. günümüz insanını zamanını şeyleri elde etmeye çalışan kredi kartlarının, sosyal medyanın bir kölesi olduğu yönünde eleştirilir ama kendilerinin de bilginin kölesi olduğu görülmez. bilgi aranmaz, bilgi tüketilir.

    belki de -tüketimin insan yaşamının devam ettirilmesi açısından kaçınılmaz olduğunu düşünürsek- en güzeldir.