• okudum
    • okuyorum
    • okumak istiyorum
  • youreads puanı (8.00)
kültür ve materyalizm - raymond williams
dil, tarih, politika ve edebiyat gibi konularda sunduğu önemli yaklaşımlarıyla kültürel çalışmalar alanının önde gelen isimlerinden raymond williams, kültürel materyalizm kavramını geliştirdiği bu makalelerde, yoruma açık ve esnek bir metod benimseyerek, kültür ve toplum arasındaki ilişkinin doğası üzerine kapsamlı bir bakış açısı ortaya koyuyor.

williams’ın kültürel materyalizmi, klasik marksist teorideki kültür kavramını ve tarihsel materyalizmi farklı bir biçimde ele alarak kültürün ve özellikle edebiyatın sosyolojik incelemelerdeki yerini, politikayla ilişkileri bağlamında yeniden yorumluyor. tarihsel gelişim ve üretim ilişkilerine, sanatı ve onun değişen kategorilerini de dahil ediyor. altyapı-üstyapı ilişkisi ve üretim araçları gibi teorik konularla reklam, bilimkurgu, ütopya, galler sanayi romanı ve bloomsbury grubu gibi spesifik alan çalışmaları üzerine yazdıklarını bir araya getiren bu makaleler, kültürün her zaman politik olduğu tezini sağlamlaştırıyor.
  1. kültürel tarih çalışmaları ile bilinen raymond williams'ın kavram olarak kültürü incelediği kitabı. williams'ın metinleri zordur ve okuru sarsar. bu kitabında ekonomik ilişkilerin, sosyolojik ve politik yansıması olarak kültürü görür. kültür olarak tanımlanan ve kültürü etkileyen tüm verileri inceliyor. içinden birkaç yazıyı okudum ve çok beğendim.
    sezgi