1. Birbiriyle alakâlı olmayan farklı kültürlerin çeşitli sebeplerden dolayı karşılaşması, birbirini etkilemesine kültürel etkileşim denir.

  Kültür etkileşiminin olumlu yönleri:

  -Toplumların birbirilerini tanımalarına katkı sağ­lar.
  -Sanatsal etkinliklerin ya­yılmasını sağlar.
  -Evrensel kültür değer­lerinin ortaya çıkmasını sağlar.
  -Sosyoloji biliminin araş­tırma alanlarını genişle­tir.
  -Kültürel etkileşim ken­diliğinden ve toplumun kabulü ile gerçekleşirse yararlı olur.

  Kültür etkileşiminin olumsuz yönleri:

  -Bilinçsiz kültür etkileşimi toplumun sosyal yapısını bozar.
  -Kültür etkileşimiyle ortaya çıkan davranış ve anlayışlar, mevcut kültür değerlerine ve inançlara uymazsa, kültür çatışması meydana gelir.
  -Yerli kültürü yaşayanlar ile yeni kültürü yaşatmak isteyenler arasında çeliş­kiler görülür.
  -Kültür etkileşiminde zor­lama olursa sosyal kaos yaşanır.

  ***

  kültürel etkileşim & medeniyet ilişki hakkında;
  bana öyle geliyor ki büyük bir medeniyet kurmanın yolu başka toplumlarla etkileşimden geçiyor.

  örneğin romalılar dediğimiz medeniyet yekpare bir kültürden doğmamıştı. etrüskler+latinler+keltler+yunanlar'ın birbiriyle etkileşimi sayesinde kuruldu.( antik roma'da topluluklar haritası )

  8'nci yüzyılda emevî+abbasiler de büyük bir devlet kurdu; çünkü pers ve yunan birikimiyle etkileşime geçtiler. oysa romalılar o devirde bu etkileşim işini bırakmıştı ve 9'ncu yüzyıla gelindiğinde o coğrafyayı sırf vergi kaynağı olarak görüyor, kültürü önemsemiyorlardı. araplar ise kültürel etkişimi önemsedi ve her bakımdan yararlandı.

  12. yüzyılda selçuklular orta asya'dan (çinden, moğollardan) taşıdıkları bilgileri, yeni öğrendikleri (arap+bizans+yunan) bilgilerle birleştirdiler. bu sayede koskoca bizans'ı zamanla yendiler. sonrasında osmanlı'yı süper güç yapan da buydu, doğu ile batıdan öğrendiklerini sentezlemesiydi.

  16'nı yüzyılda avrupalılar bizans'tan devraldıkları bilgilerle başlatılan rönesans sayesinde büyük bir medeniyet kurdu. (osmanlının hatası da bura sanırım)

  ve bugün amerika, avrupadan aldığı birikim ile süper olmuş durumda. günümüzde sovyetler/rusya ve çin niye süper güç olamıyor? veya tarih boyunca hiçbir zaman mutlak anlamda süper güç olamamışlar? hatta geçmişteki süper güçler niye yıkıldı? çünkü hepsi başlangıçtaki o kültürüel etkileşimi bıraktı veya hiç başlamadı.

  bugün rusya toprakları üzerinde onlarca farklı kültür var ancak rusya bu kültürleri sadece yok etmeye, zayıf bir hâlde tutmaya odaklanmış durumda. çin de öyle.

  öte yandan amerika'nın akıbetini de -bence- yine bu kültürel etkileşim işinden geçiyor. abd, dünyanın geri kalanını umursamazsa ve kapitalist düzen ufak kültürleri yok ederse, amerika da aynı akıbete uğrayacak. çünkü amerikayı besleyen şeyler aslında bu ufak kültürlerin içinde doğan insanlar. bu insanlar kendi kültürlerini amerika'ya taşıyor. eğer abd politikaları dünyanın geri kalanındaki kültürleri beslemezse eninde sonunda kendisi de kültüren açlığa maruz kalacak ve başka bir medeniyet abd'yi yok edecek.

  büyük medeniyetler ne zaman ki kültürü bırakıp vergi/savaş/lüks tüketim vb maddî konulara odaklandılarsa o zaman kültüre önem veren başkaları çıkıp yeni bir medeniyet kurdu.