• okudum
  • okuyorum
  • okumak istiyorum
 • youreads puanı (9.25)
kutadgu bilig - yusuf has hacip
kitabın adını kutadgu bilig koydum okuyana kutlu olsun ve ona yol göstersin ben sözümü söyledim ve kitabı yazdım bu kitap iki dünyayı tutan bir eldir balasagunlu yusuf'un dokuz yüzyıl önce kaleme aldığı kutadgu bilig, insanoğlunun hem bu dünyada hem de öteki dünyada mutlak mutluluğa ulaşabilme yolunu gösteren eşsiz bir rehber. güç, saadet, akıl ve inanç temeli üzerine kurulmuş nasihatlerden oluşan kitap, insanın ve devletin doğruya ve iyiliğe yönelmesini telkin eden güçlü sesiyle günümüzde de hala geçerliliğini koruyor. islam dönemi türk edebiyatının ilk ürünü olan bu eserin samimi bir dille verdiği ibretlik mesajlar, insanlığın bugünkü durumu için de yetkin tespitler ve tavsiyeler sunuyor. (kitap bilgileri idefix'den alınmıştır.)
 1. herkesin bildiği ama hiç kimsenin okumadığı kitap.
  gizeh
 2. babamın müdürlüğünü yaptığı kütüphanenin müdavimi olduğum bir zamanda, tdk tarafından basılmış kalınca bir tam metin versiyonunu buldum. bu tür kitaplar önemli oldukları için ödünç verilmiyormuş. babam da kural düşkünü biri olduğundan ödünç alma girişimim başarısızlıkla sonuçlandı.

  elbette 85 bölümün tamamını okumak aklımın ucundan bile geçmedi çünkü o kadar sabırlı bir adam değilim. sadece seçtiğim bölümleri günbegün okudum ve bence her insanın okuması gerektiği kanısına ulaştım.

  beni en çok şaşırtansa kadınlarla ilgili yazılmış olan bazı beyitlerde, kadından salt olumsuz bir varlık olarak bahsedilmesi; kadının erkeğin felaketi olabilecek, erkeği felakete sürükleyebilecek bir olgu olarak nitelendirilmesidir. ki bu birden fazla beyitte böyledir. sanırım hacib, gizliden gizliye kadın düşmanlığı beslemiş içinde.*
 3. yusuf has hacib’in 11. yy.da, mesnevi nazım biçiminde yazdığı kutadgu bilig’i alegorik-didaktik yapısı ile adalet bahsinde incelememiz gereken başka bir eserdir. hükümdar olan kün-togdı (gün doğdu) adaleti, vezir olan ay-toldı (dolunay) mutluluğu, vezirin oğlu olan bilge ögdülmiş (övülmüş) aklı, vezirin kardeşi olan derviş odgurmış (uyanmış) ise yaşamın sonunu temsil etmektedir. adalet, mutluluk, akıl ve nihai son kavramları üzerine “kutlu olma bilgisi” kutadgu bilig, aynı zamanda ilk siyasetname olma özelliği de taşır. siyasilerin adaletli bir yönetim sergilemeleri için yazılan eser alegorisi ile sanatsal, didaktikliği ile asır tanımaz bir öğüt kitabıdır. bu kutlu bilgiden öğrendiğimiz iktidarın değil “törü”/adaletin önemli olduğu ve hakça uygulanması gerekliliğidir. kutadgu bilig’in özü de mülkün temeli gibi adalettir ve iktidar sahiplerinin adaletli olması öğütlenir.
  edit: imla
 4. aydoldu, sakin ve tatlılıkla söze başladı. ağır başlılıkla devam etti.

  sakin ve zarif tavırlar aklın ürünüdür.
  akılsız kişiler, sanki birer hayvan sürüsüdür.

  satırlarına sahip eser.