1. orijinal ismiyle the north american free trade agreement (nafta), kanada, abd ve meksika tarafından imzalanan, 1 ocak 1994'te yürürlüğe giren ve taraf ülkeler arasındaki ticari ilişkilerin liberalleşmesini öngören ticaret anlaşmasıdır.

    anlaşmanın 27. maddesine göre halka ait olan topraklar özel mülk olarak sayılabilecek, satılmaya veya çeşitli yatırım stratejilerine uygun hale getirilebilecektir. bu madde ile meksika'nın bazı bölgeleri iç sömürü haline getirilmeye çalışılmış ve bu durum gerginliği artırmıştır. artan gerilim 1910'larda kurulan (bkz: zapatista) hareketinin tepkisine yol açmış ve 1 mart 1994'te 12 gün süren silahlı çatışmalara sebep olmuştur.