1. ing. yasama organı

    direkt yasama kelimesini kullanacak olursak legislature diyoruz.

    örnek cümle: the legislative authority will shortly be neutralised during the state of emergency.