1. ilk olarak roma cumhuriyeti (müteakiben imparatorluğunda) kurulan ağır piyade ağırlıklı birlik olan lejyonlarda görev yapan askerlere verilen isim.

  lejyon kelimesi, latince legio, legionis "askere alma", "seçmek" anlamındadır.

  çeşitli haklar, para, yağmadan istifade vb. gerekçelerle aslında profesyonel asker olan lejyonerler, modern çağda kamu görevlilerine ilişkin disiplin kurallarına benzer bir nizam içerisinde roma devleti askeri gücünün önemli bir kesimini teşkil etmiştir.

  tarihte göze çarpan bir diğer uygulaması ise fransız yabancı lejyonerleridir.

  vikipedia'dan alıntıladığım lejyonerlere verilen bazı küçük cezalara bakıldığında yukarıda kamu görevlilerine ilişkin düzenleme benzerliği ile ilgili bahsettiğim husus daha iyi anlaşılabilecektir.

  castigatio: centurio'nun sopası ile vurması ya da genellikle dağıtılan tahıl yerine arpa yemeye zorlama.

  pecuniaria multa: maaşın düşürülmesi, para cezası ya da ödemelerde kesinti.

  gradus deiectio: rütbe düşürme.

  missio ignominiosa: onursuzluktan atılma, hizmet süresi avantajı kaybı.

  militiae mutatio: daha alt hizmet ya da görevlere sürgün.

  munerum indictio: ilave görev verme.
  ozee