1. medyatik evrimsel biyoloji deneylerinden biridir. Prof. Dr. richard lenski tarafından 1988'de başlatılmış olup halen devam etmektedir.

    Escherichia coli, kısa adıyla e. coli bakterisinden 12 ayrı suş üretip, bunları normal şartlar altında, glikozla besleyerek yıllar içinde gelişebilecek mutasyonları gözlemlemek üzerine bir mikro evrim deneyidir. e. coli bakterilerinin deney için seçilmesinin nedenleri hızlı üremeleri, eşeysiz üremeleri, dondurulabilmeleri, enerji üretiminde kullandıkları yolların sınırlı olmasıdır. Hızlı üremeleri sebebiyle deney ortamına koyulacak olan diğer varlıklardan farklı olarak 28 yılda 60 binin üzerinde neslin gözlemlenebilmesine imkan verirler. eşeysiz üremeleri crossing over etkisini ortadan kaldırır, dışardan gelebilecek değişiklikleri minimuma indirmemize yardımcı olur. dondurulabilmeleri ileride nesiller arası farkların gözlenebilmesi için elzemdir. enerji kullanım yollarının çeşitliliğinin sınırlanması bir deney grubunda yaratılan arabinoz mutasyonunun etkilediği koloninin ilerideki takibinde işe yaramıştır.

    deney günümüzde zaten genel kabul gören birçok kavramın ispatı olmuştur. sadece glikoz verilen besiyerinde olmaları nedeniyle glikoza bağımlı hale gelmişler, 4 örnekte gelişmiş hatalı tamir mutasyonları üreme hızını ve ilerideki mutasyon sayılarını olağanüstü düzeyde artırmış, bakterilerin bazı yanlış mutasyonlardan yine mutasyonlar yoluyla geri dönüşü gözlemlenmiştir. 2008'de kolonilerden biri besiyerindeki sitratı sindirmeyi başarmıştır, bu sayede diğer kolonilere göre yaşam şansı artmış, daha hızlı çoğalmışlardır. çalışma sitrat sindirimiyle birlikte e. coli genom haritasının oluşturulması yönüne de kaymış ve başarılı olunmuştur.

    evrimin gözlemlenmesine ilişkin kanıt arayanların özellikle incelemesi gerekir.

    ayrıntılı bilgi için