1. üzerlerine gelen duvar yüklerini taşıyabilmek için kapı, pencere açıklıklarının üstlerine konan demir ya da betonarme kirişlere verilen addır.
  2. kemerler ile benzer işleve sahip olmasına rağmen, görünüm itibarı ile düz ve keskin hatları nedeniyle kemerden ayrılır.