1. lepton maddenin yapı taşıdır ve temel parçacıklardan birisidir.

    en çok bilinen lepton atomun kimyasal özelliklerini belirleyen ve neredeyse tüm kimyayı oluşturan (bkz: elektron) 'dur. yüklü leptonlar ve nötr leptonlar (bkz: nötrino) olarak iki gruba ayrılır.

    yüklü leptonlar diğer parçacıklar ile birleşerek atom yada bileşik parçacıklar meydana getirebilirler (bkz: pozitronyum) . nötrinolar diğer parçacıklar ile muhattap olmaz ve etkileşime girmezler.

    1-ilk nesil leptonlar elektronik leptonlar olarak anılır, (bkz: elektron) ve elektron nötrinosunu;
    2-ikinci nesil (bkz: müonik leptonlar) olarak bilinir, (bkz: müon) ve müon nötrinosunu;
    3-üçüncü nesil ise (bkz: tauonic leptonlar) olarak bilinir, (bkz: tau) ve tau nötrinosunu içerir.