1. kayın alma olarak da bilinir, kocası ölen kadının öncelikle, bazı durumlarda da zorunlu olarak kayınbiraderiyle evlenmesini öngören gelenek ya da yasa. genellikle güçlü kabile yapısına sahip ve ekzogaminin yasak olduğu toplumlarda görülür.