1. bir varlığın hızlı ve kolay bir biçimde nakde çevrilebilme derecesi yani satın alma gücüdür. bilançonun aktif tarafında bulunan duran varlıklardan dönen varlıklara doğru gidildikçe likidite seviyesinde artış meydana gelir.
    gngrd
  2. likiditesi en yüksek varlık olarak para kabul edilir.ülkelerin dış ödemeler için ellerinde tuttuğu altın, döviz gibi rezervlere ise uluslararası likidite adı verilir.
    taso