1. bütün makine öğrenme uygulamaları aynı genel yöntemi takip eder:
  bir olayın modeli için ve bir başarı ölçümü için, önceden var olan verilerden olayın uygun modeli bulmak, ve gelecekteki kararlar için bu modeli kullanmak
  farklı makine öğrenme yöntemleri, farklı olay modelleri kullanabilmektedir
  bunlardan, lineer regresyon modeli en basit makine öğrenme modelidir.

  lineer regresyon modelinde, neden ve sonuç arasında lineer ilişki varsayılmaktadır
  akif
 2. akif