1. hükümet kararlarını etkilemeye yönelik çalışmalar.
    ugo