1. norepinefrin gibi uyarılmayla doğrudan ilişkili bir hormonun salgılandığı, brainstem'in bir parçası olan bu nukleus, uyku ve uyarılma döngüsünde görev alır. uyarılma ile lc aktivitesi arasında pozitif bir korelasyon bulunur.