1. newton fiziğinin temel aldığı galile dönüşümünün "mutlak uzay-mutlak zaman" kavramlarını reddeden, farklı hızlardaki gözlemcilere göre bu kavramlar arasındaki ilişkileri veren dönüşümlerdir.

    einstein'ın (bkz: özel görelilik) teorisinin alt yapısında lorentz dönüşümleri kullanılır. özel göreliliği anlamak için bu dönüşümlere ihtiyaç duyarsınız.
    relativistik kinematiğin de temelinde yer alır.