louis-rene des forets

Kimdir?

yazar.
doğum: 28 ocak 1918, paris, fransa
ölüm: aralık 2000, paris, fransa
 1. felsefe'nin nihai duvarını;
  ' dil'in boyunduruğu altında düşünmek ister istemez düşünmez oluruz ' ve
  'üzerine konuşulamayan hakkında susulmalı ' ile ören nietzsche ve wittgenstein'ın bu duvarını yıkmayı deneyenler ( heidegger, derrida, blanchot, artaud, barthes, saussure, levinas, deleuze, sartre, foucault v.s.den ) ayrı bir yol izleyerek, duvarla artık uğraşmayı bırakmış düşünürlerden. blanchot'nun hayatının bir döneminde yaptığını sürekliliğe yaymış, artık yazmayı bırakmıştır. çünkü artık üzerine yazılacak 'konusu' yoktur. bu konu dediğimiz elbette herhangi bir şey değil.
  yazı'ya serimlenecek bir katışıksız kendiliği sağamamaktadır artık imge'den.
  bu yok edicilik yüklü yaratıcı imgeleri aranmak yerine boşvermiş ve susmuştur diğerlerinin aksine. mesela bir röportajında muhabir şöyle bir soru soruyor, ostinato kitabı için;

  - ostinato'yu yayımlamayı kabul etmiyorsunuz.neden?
  - yapamadığımm için.
  - peki neden yapamıyorsunuz? hem de eserin kilolarca elyazması mevcutken elinizde.
  - belki, ama ostinato, bir kitap değil.
  - ne öyleyse?
  - bilmiyorum. ne olduğunu bilmiyorum. ama bir kitap değil.
  - onu yalnızca tamamlamak mı istiyorsunuz?
  - hayır, böyle bir niyetim yok. tamamlanamaz. bir niyetten çok bir arzum var: onu tamamlamış olmayı diliyorum, dilemekten de geri durmuyorum. ama yapamam. bu kitabı tamamlamayı başaramam.

  siz hiç böyle bir yazar ile karşılaştınız mı? tamamlama niyeti yok. zira yazacağı şey sayılan düşünürlerin denediği, ulaşmaya çalıştığı o tılsımın maddesinden olmak zorunda. ancak arzunun yazıya çekilmiş hali olmalı. irade dışı bir şeylerin zuhuru. ve baktığında yazdıklarına, bu tılsımı görmemiş, bırakmıştır yazmayı.
  diğerleri hep denemişlerdir. ve şu anda yaşayan düşünürler de yani kayda değer olanları bunu denemektedir. artık yeni bir şey yok zirâ. 'bu duvarı nasıl aşarız' yegâne soru.