• youreads puanı (9.00)
 1. asıl adı marta marrero olan "martika" sahne adıyla bilinen küba asıllı amerika'lı pop şarkıcının 1991 tarihli "martika's kitchen" isimli albümün ilk şarkısı.

  love... thy will be done

  love, thy will be done
  i can no longer hide
  i can no longer run
  no longer can i resist the guiding light
  it gives me the power to keep up the fight

  aşk, arzun yerine getirilecek..
  artık saklanamam,
  artık kaçamam,
  artık o ışığına da karşı gelemez miyim
  mücadeleye devam etmem için bana güç veren

  * * *

  love, thy will be done
  since i have found you my life has just begun
  and i see all of your creations as one
  perfect complex

  aşk, arzun yerine getirilecek..
  seni bulduktan sonra hayat henüz yeni başladı
  ve tüm yarattıklarını gördüm
  kusursuz bir karışım gibi

  * * *

  no one less beautiful
  or more special than the next
  we are all blessed and so wise to accept
  thy will love be done

  kimse daha az mükemmel değil
  ya da daha özel değil diğerinden
  hepimiz kutsandık ve bu yüzden katlanmayı bildik
  aşkın arzusu yerine getirilecek..


  * * *

  love, thy will be mine
  and make me strive for the glorious and divine
  i could not be more, more satisfied
  (satisfied)

  aşk, arzun benim
  ve mücadele ettirir yüce ve kutsal olan için
  daha fazla kanaatkar olamadım
  (kanaatkar)

  * * *

  even when there's no peace outside my window
  there's peace inside
  and that's why i no longer run
  (i dont know)

  penceremin dışında hiç huzur olmadığında bile
  içeride huzur var
  ve bu artık neden kaçamadığımın nedeni  (bilmiyorum)

  * * *

  love, thy will be done
  love thy will be done
  i can no longer hide
  i can no longer run
  (no)


  aşk, arzun yerine getirilecek
  aşk, arzun yerine getirilecek
  artık saklanamam,
  artık kaçamam,
  (hayır)

  * * *

  love, thy will be done
  thy will love be done
  no longer can i resist
  (no)

  aşk, arzun yerine getirilecek
  aşkın arzusu yerine getirilecek
  artık direnemem mi
  (hayır)


  * * *

  the guiding light
  (guiding light)
  the light that gives me the power to keep up the fight
  i couldnt be more satisfied
  (no)


  yol gösterici ışık
  (yol gösterici ışık)
  mücadeleye devam etmem için bana güç veren o ışık
  daha fazla kanaatkar olamadım
  (hayır)

  * * *

  even when there's no peace outside my window
  there's peace inside
  and that's why i can not longer run
  love thy will be done
  (thy will be done, done, done)


  penceremin dışında hiç huzur olmadığında bile
  içeride huzur var
  ve bu artık neden kaçamadığımın nedeni
  (arzun olmuş bil, olmuş, olmuş, olmuş)

  kaynak: ceviri.alternatifim.com
  çeviri:hakan kurtuluş