ludwig wittgenstein

Kimdir?

ludwig josef johann wittgenstein,. avusturya doğumlu filozof, matematikçi. mantık ve dil felsefesi konularında yaptığı çalışmalarla modern felsefeye önemli katkılarda bulunmuştur. 20. yüzyılın en önemli filozoflarından sayılır.
  1. ailesi o kadar varlıklıymış ki böcek nedir bilmezmiş.
  2. dilbilim peygamberi. philosophical investigations, yani felsefi soruşturmalar, briket duvar gibi yazıdan ibaret değil de küçük, kısa bölümler halinde yazılmıştır ve anlaması da kolaydır. bir nevi kutsal kitap gibidir okuyana
    doris
  3. dilbiliminin içine felsefeyi sıkıştırmaya çalışan 20.yy' ın dahi filozofu. wittgenstein' ı ayrı kılan şey yüzyıllardır felsefede sorula gelen " hakikat nedir? hakikati nasıl bilebiliriz? " sorularını tamamıyla dil sorunu üzerinde çalıştığı bir alanda " hakikati bilebilir miyiz?" şekline çevirmiş olmasıdır. russell ın anlattıklarına göre çok garip birisiymiş. zaten 1.dünya savaşında "cephede" felsefe tarihinin en önemli yapıtlarından biri olan tractatus logico-philosophicus u yazmış olması bu garipliğine örnektir herhalde. wittgenstein aynı zamanda mantıkla ilgili çalışmalarıyla da tanınır.
    dlg