1. tarihi metinlerde miladi (gregoryen takvimi) takvime göre isa'nın doğduğu (1 ocak 1 ) tarihten önce yaşanmış olayları nitelemek için kullanılan kısaltma. nadiren de olsa isa'dan önce (iö),isa'dan sonra (is) şeklinde kullanımına da rastlanmaktadır.
    tarihi metinlerde 1 yılından sonraki tarihlerin mö tarihler ile karıştırılmaması için ms tabiri özellikle ilk birkaç yüzyıl için veya özellikle belirtilmesi gereken durumlarda kullanılır. günümüze yakın tarihler için ms tabiri kullanmaya gerek yoktur.
  2. mö şeklinde düzeltilmesi gereken başlık.