1. madem ki vakit akşam

  mademki vakit akşam,
  madem ne evim barkım,
  ne de bir tek âşinam,
  açılsın gizli sofram,
  gelsin kadehte rakım,
  dostum, neşem ve şarkım!
  mademki vakit akşam!