1. geçmişe yürümezlik kuralıdır. yeni çıkmış olan bir hukuk kuralı, bu kural çıkmadan önceki durumlara uygulanamaz. istisnası; eğer yeni ceza kanunu kişinin lehineyse, kişiye yeni haklar tanıyorsa ve kişi kendisi talep ediyorsa bu durumlarda kanun geçmişe yürür.(bkz: makabline şamil)