• okudum
    • okuyorum
    • okumak istiyorum
  • youreads puanı (9.00)
makine, iş, kapitalizm ve insan - ahmet alpay dikmen
"günümüz bireyin körleştirilerek görmesi çağıdır. gördüğümüz aydınlık gerçeği bizden saklar. gözümüze neon ışıkları verilir, geçici bir körleşme yaratılır; bu körleşme sayesinde iktidarın araçları hayatımızın en kritik noktalarına yerleştirilir. dolayısıyla yönetimi ve iktidarı birbirinden ayırmadan tartışmak gereklidir.
yönetimin teknik olarak sunulan gerçekliği bizim körleşme noktalarımızdan birisidir ve teknik olanın soğukluğunda baskın ideoloji ve iktidarın araçları gizlenir. çağdaş yönetim yazını da kendisini tam bu noktada meşrulaştırır. teknik doğrular, verimlilik ve etkinlik arayışları, şeffaflık, hesap verebilirlik vb. kavramlar teknik doğrular olarak bizlere sunulurken, daha sahici bir hikâyenin bin bir surat militanları olduklarını görmemizi engellemeye çalışırlar." (kitaptan, s. 17)

elinizdeki çalışma yazarı tarafından "lisans öğrencileri için yönetim psikoloji alanında yazılmış bir kitap" olarak tasarlanmışsa da, bunun çok ötesine geçiyor. platon'dan nietzsche'ye, heidegger'den marx'a felsefe tarihini kat ederek iş, yabancılaşma, meta fetişizmi, tüketim çılgınlığı, kontrol ve iktidar gibi kavramları, ilkel manifaktür üretiminden günümüzün esnek üretim biçimlerine uzanan bir tarihsellikte tartışıyor.
makine, iş, kapitalizm ve insan, yalnızca lisans öğrencileri için değil, körleşmeden görmek isteyen herkes için yazılmış bir kitap!
(tanıtım bülteninden)
  1. aü sbf'de öğretim üyesi prof.dr. ahmet alpay dikmen'in yönetim yazınına ilişkin sosyolojik, psikolojik ve alana ilişkin kuramsal analizler içeren çalışması. felsefik alt yapısı ile aktarımcı değil yaratıcı ve özgün tarzı ile akıcı, eğlenceli, eleştirel bir dille oluşturulmuş. örgütteki insan, örgüt kuramları, bürokrasi ve bürokrasi kuramları, yönetim kuramları, montaj hattı, kapitalizm, çok ülkeli şirketler (hoca böyle adlandırır: çüş), postmodern yönetim kuramları ve genel olarak bu alana ilgi duyanlar için faydalı olabilecek güzel kitap.
    ozee