1. var oluş tarihleri arap seyyah ibn-i battuta yazılı kaynaklarına dayandırılan imparatorluk. ayrıca "tarih es sudan" adlı eserde de imparatorluğun savaş ve direniş hikayelerinden epeyce bahsedilir.