1. tedaviye dirençli; şiddetli gelişen ve çoğu zaman ölümcül olan; kötü huylu; ölümcül nitelik taşıyan.

    bir tümörle ilgili olaraksa, lokal olarak ilerleme gösteren; özellikle komşu dokulara yayılma gösteren, tahrip edici ve metastatik özellik gösteren.