1. sahte ricat üzerinde eğitimi olan atlı öncü birliği
    hiciv