• youreads puanı (5.25)
  1. yetmişlerde sağ - sol revizyonizmine yenik düşen maocu yaklaşımı pezevenklerin elinden kurtaran taşlama.

    kahrolsun modern revizyonist troçkist kırması menşevik alaşımı yeni oportünist cephe.