1. adını mao zedong'dan alan siyasi bir düşünce akımıdır. marksist-leninist ideolojinin asya ülkelerine uyarlanmış hali denilebilir. marksizm ile temel farkı proleter gücü işçilerden değil köylülerden almasıdır. devrim köylerden kentlere olmalıdır. ideolojinin bu şekilde şekillenmesine 20. yüzyıl çin'inin sosyo-ekonomik yapısının neden olduğunu söylemek çok yanlış olmayacaktır. zamanın avrupasının aksine çin ve asya ülkeleri güçlü ve kalabalık işçi sınıfına sahip değildi. bundan kaynaklı olarak mao devrimi işçilerin ideolojik liderliğinde ama köylülerin gücüne dayanarak yapmanın daha mantıklı olacağını düşünmüş olabilir.
  2. kültür devrimi ile kadim çin medeniyetini yerlere düşürmüştür. siyasi olarak oldukça başarılı olmasına rağmen çin'in kalkınma hamlesini başlatabilmesi için bu akımın liderinin ölmesini beklemek gerekmiştir.
  3. mao hk. doğru düzgün bilgi sahibi olmak isteyenler han suyin'in sabah tufanı ile başlamalı bence.
    mutlu