1. erken roma konsüllerinden. (i.ö 392)

    fakir halkın durumunu ilk dile getiren, galyalıların saldırısında capitol tepesini savunan m. manlius oldu.
    bir patricii ailesinden olan bu komutanın 400 kişi üzerinde bir halk gurubunu, faizsiz borç vererek hapse atılmaktan kurtardığı söylenir.
    mal varlığını bile borç içerisinde olan fakir halk için kullanmış, senatonun para/mal zimmetine geçirdiğini iddia etmişti.
    bu şekilde halkı senatoya karşı bir duruşa yönelten m. manlius, devlete ihanetle suçlanmış ve nihayetinde ölüme mahkum edilmiştir.