1. gerek yatların genel özellikleri, gerekse yatçılığın özel olarak beklediği ve gereksinim duyduğu hizmetler dolayısıyla marinalar, özel olarak tasarlanması ve boyutlandırılması gereken limanlardır. bu limanların sahip olması gereken özellikler ve yerlerinin belirlenmesi diğer limanlara göre oldukça farklılıklar göstermektedir.

  iyi bir tasarımın temelinde form-foksiyon ilişkisi yatmaktadır. marinaların konumları ve işlevleri sebebiyle farklı tasarım yaklaşımları gerektiği durumlar olmakla birlikte temelde tasarımı etkileyen ve birbirleriyle doğrudan ilişkili temel öğeler;

  a) maliyet
  b) yer seçimi
  c) sunulacak etkinliklerin niteliği olarak belirtilmektedir.

  marinada sunulacak aktivitelerin hem birbirleriyle hem de su alanlarıyla ilişkileri tasarımı etkileyecek önemli bir faktördür. marina tasarımında genel olarak ;

  kıyıda odak noktası yaratılması
  insan ölçeğinde düzenlemelerin yapılması
  topografik hareketliliğin yaratılması
  alana çekicilik ve ilginin artırılması ve karakter kazandırılması
  alanda rahat ve güvenli bir ortamın sağlanması esas olmalıdır.

  *kapasite*

  marina yapımına başlamadan önce marinanın başlangıç, ara ve sonuç evreleri hakkında oldukça sağlıklı ve kesin kararlar verilmiş olması gerekmektedir. önerilen hizmetler ve kapasite, tekne sahibi ve ziyaretçi sayısına yetecek düzeyde olmalıdır.

  kapasitenin iyi belirlenememesi, marinada boş yer kalması veya bağlayacak yerin bulunmaması gibi istenmeyen durumlarla karşılaşılmasına neden olur. bunun için;

  bölgede var olan/oluşabilecek talep
  ilk birkaç mevsim için olasılıklı eğilim
  ortalama kalış süresi
  gel-geç bağlama yapan yatçıların yanı sıra sürekli kiralama yapan yatçıların sayısı
  gel-geç bağlama yapan müşteri frekansı gibi sağlıklı talep analizleri yapılmalıdır.

  bazı durumlarda arazinin boyutlarında görülen sınırlılık marina için gelişme olanağı sağlanamamasına neden olabilir. bu amaçla projenin başında marinanın yapılabilirliği iyi analiz edilmelidir. güzergahta seyreden yatçı profili ve yat boyutlarına göre marinada varsayım olarak bir kapasite dağılımı yapmak gerekmektedir.

  tekne sahiplerinin niteliklerine göre de sunulacak hizmetin sınırları çizilebilir. gelişme kararı verilirken talebin üstüne geçmemeye dikkat edilmelidir , zira çok büyük marinalar haberleşme ve ulaşım zorlukları getirdiği gibi estetik açıdan da olumsuz olabilmektedir.