1. ab değerlerinin (Birlik, insan onuru, özgürlük, demokrasi, eşitlik, hukukun üstünlüğü ve azınlıklara mensup kişilerin hakları da dahil olmak üzere insan haklarına saygı ilkeleri üzerine kurulmuştur. Bu değerler, çoğulculuk, ayrımcılık yapmama, hoşgörü, adalet, dayanışma ve kadın-erkek eşitliğinin hakim olduğu bir toplumda üye devletler için ortaktır.) gençler arasında yaygınlaştırılmasını sağlamak ve bu konuda çalışmalar yapan kişi ve kuruluşlara destek vermek amacı ile kurulmuş olan vakıftır.

    güzel işler yapar ;

    Buradan projelerine destek olabiliriz.

    Not; 2860 Yardım Toplama Kanunu'nun değişmesine yönelik Change.org 'da, Ocak 2016 tarihinde başlatacakları imza kampanyası için desteğimize ihtiyaçları varmış. ona da şurdan destek olabiliriz yeşillendirelim.