1. herkesin masum olduğunu söyleyen ve şahsa yönelik suçlamalarda ispat yükünün davacıda olduğunu belirten karine maalesef ülkemizin cumhurbaşkanının bu karineden haberi dahi yoktur(bkz: ekmek almaya gitme belgesi) ,yahut art niyetlidir fakat bu durumda şöyle bir durumda var(bkz: cumhurbaşkanı kötülük yapmaz)
  2. suçu ispatlanmayan kişinin masum sayılması. ayrıca kimse aleyhinde delil olmadığı takdirde masum olduğunu ispatlamak zorunda değildir. mesela bir savcı bana adam öldürme suçu isnat ediyor ve cinayetin işlendiği gün nerede olduğumu soruyor. ben de evdeydim dediğimde eğer o kişinin beni cinayetle suçlayacak bir delili yoksa evde olduğumu ispatlamak zorunda değilim.
  3. anayasamızda birkaç kez tekrarlanmış, hukukun en temel ilkelerinden birisidir. anlamı "suçluluğu hükmen sabit oluncaya kadar, kimse suçlu sayılamaz"dır. (bkz: anayasa m.38) bu nedenle yargılamada suçu işlediği iddia edilen kişiye sanık, yani suçlu olduğu sanılan kişi denir.